HR

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine broj 88/1578/16116/1714/20140/20) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu naknade i to:
  • naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond
  • povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 144/20)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 14/20)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15)
Uredba o izmjeni uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 140/20)
Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 1.1.2021. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti i količini jednokratne ambalaže (tamna polja se ne popunjavaju)

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje od 20.08.2015. do 31.12.2020. godine
  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Za razdoblje uvoza/unosa/proizvodnje do 19.08.2015. godine
  • PROIZVOĐAČ -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • PROIZVOĐAČ- Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)
  • IZVOZNIK -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • IZVOZNIK - Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]