HR

Naknada za odlaganje građevnog otpada

Naknada za odlaganje građevnog otpada još nije uvedena s obzirom da provedbeni propis kojim se između ostalog propisuje način izračuna naknade za odlaganje građevnog otpada još nije donesen.