HR

Naknada za odlaganje komunalnog otpada

Naknada za odlaganje komunalnog otpada još nije uvedena s obzirom da provedbeni propis kojim se između ostalog propisuje način obračuna naknade za odlaganje komunalnog otpada još nije donesen.