HR

Naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada još nije uvedena s obzirom da provedbeni propis kojim se između ostalog propisuje način izračuna naknade za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama još nije donesen.