HR

Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja

Pravilnikom o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/2023), između ostalog, propisuju se obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima.

Sukladno citiranom Pravilniku, obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je proizvođač ulja odnosno pravna ili fizička osoba-obrtnik koja proizvodi i/ili uvozi i/ili unosi svježa maziva ulja iz Dodatka 21. citiranog Pravilnika u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe i/ili ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje i za vlastite ili za potrebe drugog. 

Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivim uljima.Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici svježih mazivih ulja dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima 2020.

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade

Izvješće IZVOZNIKA ulja (IU/PSMU)

Izvješće PROIZVOĐAČA ulja (IU/PSMU)

Izvješće IU/PSMU od 02.11.2023.

Uputa o načinu obračuna naknade gospodarenja otpadom za količinu ee opreme, vozila i sastavnih dijelova vozila, prijenosnih baterija i akumulatora, guma i ulja stavljenih na tržište, do početka rada Registra proizvođača s proširenom odgovornosti