HR

Naknade

Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja.