HR

Naknade

Troškove gospodarenja ambalažnim otpadom snose proizvođači i uvoznici proizvoda pakiranih u ambalaži koji iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske uplatom naknade Fondu.

Naknade su propisane Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/157/20140/20)

Iz naknada koje se uplaćuju Fondu pokrivaju se troškovi usluge sakupljanja.