HR

Naknade

Proizvođači EE opreme dužni su plaćati naknadu gospodarenja EE otpadom u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o obvezama proizvođača možete pronaći na stranici fzoeu.hr/hr/naknade-temeljem-zakona-o-odrzivom-gospodarenju-otpadom/1349

Sakupljač ima pravo na naknadu troškova za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane, prevezene i predane količine EE otpada obrađivaču.

Obrađivač ima pravo na naknadu troškova obrade EE otpada za EE otpad preuzet od sakupljača.