HR

Naknade

Uvoznici i/ili unosnici svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku te proizvođači svježeg mazivog ulja u Republici Hrvatskoj - obveznici plaćanja naknade, prilikom stavljanja na tržište svježeg mazivog ulja kao posebnog proizvoda plaćaju Fondu naknadu zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja u iznosu 0,54 kn/l (0,07 €/l).

Iznosi naknade troškova gospodarenja otpadnim uljima koju isplaćuje Fond sakupljačima otpadnih ulja za sakupljene i na obradu predane količine otpadnih ulja i/ili na zbrinjavanje izvezene količine otpadnih ulja propisane iz članka 16. stavka 4., te članka 29. stavaka 1. i 2. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima ("Narodne novine" 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

Naknade - otpadna ulja