HR

Naknade

Naknada gospodarenja otpadnim vozilima je novčani iznos koji plaćaju proizvođači vozila i fizičke osobe - građani prilikom stavljanja istih na tržište u iznosu od 0,60 kn/kg (0,08 €/kg).

Naknadom gospodarenja otpadnim vozilima koja je uplaćena u FZOEU pokrivaju se troškovi sakupljanja, privremenog skladištenja, prijevoza otpadnih vozila i naknade za predaju otpadnih vozila na obradu u sustavu kojim upravlja Fond.

Naknada sakupljaču  za preuzimanje otpadnih vozila, uključivo PDV, iznosi:

  • 0,45 kn/kg (0,06 €/kg) za preuzete količine otpadnih vozila na lokaciji posjednika,
  • 0,15 kn/kg (0,01991 €/kg) za pokrivanje troškova preuzimanja i privremenog  skladištenja otpadnih vozila
  • 0,15 kn/kg (0,01991 €/kg) za pokrivanje troškova prijevoza otpadnih vozila od skladišta sakupljača do obrađivača
  • 0,80 kn/km (0,11 €/km) po toni prevezenih otpadnih vozila za prijevoz od skladišta sakupljača do obrađivača ako je udaljenost veća od 150 km.

Naknada za predaju cjelovitog otpadnog vozila na obradu koje je sam posjednik predao na skladište sakupljača ili je pozvao sakupljača da ga preuzme sa lokacije gdje se otpadno vozilo nalazi iznosi 1,00 kn/kg (0,13 €/kg) umanjena za pripadajući porez i prirez.