HR

Naknade

Naknada gospodarenja otpadom je mjera kojom se osiguravaju usluge gospodarenja otpadom radi postizanja propisanih ciljeva gospodarenja otpadom u sklopu sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda.
 
Proizvođač proizvoda (proizvođač i uvoznik proizvoda koji je pravna ili fizička osoba - obrtnik ili fizička osoba, koja razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi i stavlja na tržište na području Republike Hrvatske proizvode pakirane u ambalažu) obvezan je ispuniti ciljeve u gospodarenju otpadnom ambalažom razmjerno količini ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).
 
Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva za proizvođače koji su uplatili naknadu gospodarenja na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.
 
Iznosi naknada u sustavu gospodarenja otpadnom ambalažom propisani su Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“ broj 97/15, 7/20 i 140/20).