HR

Naknade

Prikupljanjem izvanproračunskih prihoda po principu „onečišćivač plaća“ sukladno važećim zakonima i pravilnicima omogućuje se sufinanciranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji imaju za cilj sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša, saniranje postojećih onečišćenja te održivo korištenje prirodnih resursa, kao i organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Financijska sredstva kojima se omogućuje sufinanciranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji imaju za cilj sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša, saniranje postojećih onečišćenja te održivo korištenje prirodnih resursa, kao i organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, osigurana su iz namjenskih prihoda Fonda.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, može na  zahtjev obveznika plaćanja, sukladno članku 140. Zakona o općem upravnom postupku i Zaključku Upravnog odbora Fonda, odgoditi izvršenje rješenja Fonda do najdulje šest mjeseci.

Fond može s osnova dugovanja koje se ne može naplatiti niti u postupku ovrhe, isto otpisati kao nenaplativo sukladno odredbi članka 137. Općeg poreznog zakona.

Uvjeti i način odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada kao i uvjeti za otpis dospjelih dugovanja mogu se pronaći u priloženoj Uputi.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, temeljem članka 29. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/0541/08 i 125/11), vrši obračun zakonskih zateznih kamata na nepravovremeno podmirene obveze.

Kontakt: [email protected]