Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Aktualno

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 7/2020)

Obavijest - ukidanje plaćanja poticajne naknade od 1. siječnja 2015. godine. Više možete pronaći ovdje.

 

UPUTA o postupanju s otpadnom ambalažom volumena 0.2l u sustavu povratne naknade od 14.12.2020.
PDF 597.31 kB
LETAK - obavijest za potrošače - 0.2l ambalaža 2020.
PDF 196.01 kB
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom elektirčnom i elektroničkom opremom - 20.1.2020.
PDF 625.61 kB
DIO A - Obrazac za registraciju proizvođača - 2020.
PDF 372.79 kB
DIO B - Obrazac za registraciju ovlaštenog predstavnika - 2020
PDF 391.59 kB
DODATAK 23. - Obrazac za dostavu podataka (izvješćivanje) u registar o EE opremi stavljenoj na tržište - 2020.
PDF 413.41 kB
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata za 2019. godinu
PDF 111.87 kB
Uputa za obračun zakonskih zateznih kamata 2016
PDF 931.9 kB
Odluka o stavljanju van snage točke I Upute o uvjetima i nacinu odobravanja odgode izvrsenja rjesenja s osnova naplate naknada FZOEU te otpisa dospjelih dugovanja (primjena 13.07.2016.)
PDF 614.95 kB
Obavijest dionicima u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama o primjeni novih jediničnih naknada
PDF 1.15 MB
Uputa obveznicima plaćanja naknade fizičkim osobama građanima koji uvoze i/ili unose motorna vozila
PDF 1.34 MB
Obavijest proizvođačima o načinu prijave podataka i važnijim informacijama iz Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži
PDF 1.02 MB
Detaljnije informacije o obvezama proizvođača sukladno odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži i Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (06.listopada 2015.)
PDF 1.13 MB
Uputa o uvjetima i načinu odobravanja odgode izvršenja rješenja s osnova naplate naknada FZOEU, te otpisa dospjelih dugovanja (primjena od 01.01.2016.)
PDF 1.18 MB