Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Dodatne obveze proizvođača/uvoznika pića u sustavu povratne naknade

- Obvezu proizvođača pića obuhvaćenog sustavom povratne naknade iz članka 23. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15 i 78/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za dostavom podataka o piću (PRILOG XII cit. Pravilnika) i jednog uzorka ambalažne jedinice pića možete izvršiti slanjem uzorka ambalažne jedinice pića zajedno sa popunjenim Prilogom XII. Pravilnika na adresu sjedišta Fonda: 10000 ZAGREB, Radnička cesta 80 te slanjem Priloga XII. Pravilnika na adresu E-pošte: prijava.ambal[email protected] u excell formatu koji možete preuzeti na mrežnim stranicama Fonda

- Za sva dodatna pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte na adresu E-pošte: [email protected] odnosno na broj telefona 01/6448-401; 01/6448-414 svaki radni dan u vremenu od 13h do 16h

Mail za dostavu obrasca Priloga XII: [email protected]

Obrazac Prilog XII
XLSX 17.71 kB
GDSN Package Measurement Rules Standard
PDF 5.59 MB