Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada gospodarenja EE otpadom

Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14,11/19, 7/2020) propisuju se, između ostalog, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača EE opreme, popis i najmanje količine određenih vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti samostalno ispunjavanje pojedinačnog vlastitog cilja te druga pitanja u svezi EE opreme i EE otpada, a u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim pravilnikom.

Sukladno citiranom Pravilniku naknadu gospodarenja EE otpadom plaćaju proizvođači i/ili uvoznici i/ili unosnici EE opreme odnosno pravne i fizičke osobe – obrtnici koji EE opremu stavljaju na tržište (uvoz/unos/proizvodnja) u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije upute o obvezama proizvođača/uvoznika/unosnika EE opreme možete pronaći ovdje.

Kontakt za sve upite: [email protected] 

Kontakt za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected] 

Nacionalni Registri drugih država članica EU - https://www.ewrn.org/national-registers

Telefonski kontakt za upite: 01/ 6459 759

Proizvođači/uvoznici/unosnici EE opreme dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Word) od 01.01.2019.
DOCX 17.36 kB
Izvješće PROIZVOĐAČA/UVOZNIKA/IZVOZNIKA EE opreme (EE13 - Excel) od 01.01.2019.
XLSX 16.29 kB
Izvješće IZVOZNIKA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
DOC 209.5 kB
Izvješće PROIZVOĐAČA EE opreme (IU/PEEO) do 31.12.2018.
XLS 38.5 kB
Odluka povrat EE naknade
PDF 947.8 kB
Registar proizvođača električne i elektroničke opreme - WEEE Register 01.05.2020.
PDF 5.01 MB
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom - od 20.1.2020.
PDF 625.61 kB
DIO A - Obrazac za registraciju proizvođača
PDF 372.79 kB
DIO B - Obrazac za registraciju ovlaštenog predstavnika
PDF 391.59 kB
DODATAK 23. - Obrazac za dostavu podataka (izvješćivanje) u registar o EE opremi stavljenoj na tržište
PDF 413.41 kB