Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13), između ostalog, propisuju se obveznici plaćanja naknada, vrste i iznosi naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada za otpadna ulja, način i rokovi obračunavanja i plaćanja naknada, te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim uljima.

Sukladno citiranom Pravilniku, obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja je proizvođač ulja odnosno pravna ili fizička osoba-obrtnik koja proizvodi i/ili uvozi i/ili unosi svježa maziva ulja iz Dodatka I. citiranog Pravilnika u Republiku Hrvatsku za vlastite potrebe i/ili ih stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu prodaje i za vlastite ili za potrebe drugog. Naknada služi pokrivanju troškova gospodarenja otpadnim mazivim uljima.

Detaljnije upute o obvezama proizvođača/uvoznika/unosnika svježih mazivih ulja možete pronaći ovdje.

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: [email protected]

Proizvođači/uvoznici/unosnici svježih mazivih ulja dostavljaju podatke Fondu radi obračuna naknada na propisanim obrascima:

Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima 2020.
PDF 49.81 kB
Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB
Izvješće IZVOZNIKA ulja (IU/PSMU)
XLS 41 kB
Izvješće PROIZVOĐAČA ulja (IU/PSMU)
XLS 41 kB
Odluka izvoz ulja
PDF 520.94 kB
Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)
PDF 195.68 kB