HR
ePrijave

Nastavak dobre suradnje s Petrinjom

11.10.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je pomoć područjima koja su pogođena potresom, a o daljnjoj organizaciji te suradnje razgovarali su danas direktor Fonda Siniša Kukić i petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes.

„Nalazimo se u izvanrednoj situaciji, tlo još uvijek podrhtava i svakodnevno smo na terenu suočeni s raznim izazovima koje pokušavamo rješavati iz dan u dan. Sljedeća godina će biti intenzivna što se tiče uklanjanja objekata koji će se rušiti pa očekujemo velike količine građevinskog, ali i glomaznog otpada“, rekla je gradonačelnica Komes te zahvalila Fondu na dosadašnjoj suradnji.

Direktor Fonda Siniša Kukić je naglasio kako se Fond nakon potresa promptno stavio na raspolaganje. Pritom, to nije uključivalo samo financijska sredstva već i terenski angažman djelatnika Fonda, koji su imali za cilj pomoći u što boljoj organizaciji sustava zbrinjavanja otpada nastalog uslijed potresa. U tu svrhu je, na temelju Odluke Vlade RH, osigurano 50 milijuna kuna za Sisačko-moslavačku županiju te dodatnih 10 milijuna za Karlovačku i Zagrebačku županiju.

Na inicijativu Fonda je organizirana i posudba komunalnih strojeva i vozila, koju su komunalna društva širom Hrvatske stavila na raspolaganje svojim kolegama u Sisku, Glini i Petrinji. „Upoznat sam s vašim potrebama oko daljnje nabave potrebne komunalne opreme te smo u sklopu raspoloživih sredstava odobrili sredstva kako bi se ista nabavila. Također u dogovoru s resornim ministarstvom ćemo pokušati i u narednom razdoblju osigurati dodatna sredstva za tu namjenu“, najavio je direktor Kukić.

Gradonačelnica je na sastanku istaknula i problematiku vezanu za kapacitet postojećeg odlagališta jer se ono zbog velikih količina otpada nastalih u potresu puni brže od predviđene dinamike. Iz tog razloga treba u sklopu postojećih gabarita povećati maksimalni kapacitet odlagališta.

Predstavnike Petrinje zanimao je i Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća te mogućnost da se one kuće koje su statički obnovljene jave na taj javni poziv. Direktor ih je informirao kako zaprimanje prijava počinje u četvrtak 14, listopada, no da Fond planira usmjeriti i određena sredstva u energetsku obnovu kuća koje su stradale u potresu te bi se paralelno s konstruktivnom radila i energetska obnova.
Gradonačelnica Petrinje se zahvalila na razumijevanju koje Fond ima te pohvalila dosadašnji angažman i pomoć koja je do sada uvijek bila brza i efikasna.