Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Fond na dijalogu partnera o kriterijima za utvrđivanje energetskog siromaštva

01.02.2019. Kao partner Ministarstva u suradnji s ciljem dekarbonizacije zgrada do 2050. godine, Fond je sudjelovao u Drugom otvorenom dijalogu partnera pod nazivom „Energetsko siromaštvo“. Tema događanja je bila definiranje kriterija za utvrđivanje energetskog siromaštva.

Cilj Drugog otvorenog dijaloga partnera bilo je definiranje kriterija energetskog siromaštva koji bi se trebali implementirati u javne pozive za energetsku obnovu stambenih zgrada, prvenstveno obiteljskih kuća, a koje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira raspisati tijekom 2019. godine. Namjera kriterija je omogućiti dodjelu maksimalnog postotka bespovratnih sredstava za energetsku obnovu domova energetski siromašnih građana.

U svom pozdravnom govoru, državni tajnik Željko Uhlir je istaknuo kako dosadašnja praksa nalaže potrebu za jačom međuresornom komunikacijom i suradnjom tijela državne uprave i realnog sektora.

Kao uvod u dijalog, Slavica Robić iz Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) pojasnila je što točno predstavlja energetsko siromaštvo. Naime, riječ je o situaciji u kojoj pojedinci ili kućanstva nisu u mogućnosti primjereno zagrijati svoje domove ili koristiti druge energetske usluge po pristupačnoj cijeni. Istraživanja pokazuju da čak 54 milijuna građana EU 2012. godine nije bilo u mogućnosti održavati domove odgovarajuće zagrijanima (10,8 % europske populacije). Posebno pogođene energetskim siromaštvom su upravo srednjoistočna i južna Europa, što uključuje i Republiku Hrvatsku.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je do sad s gotovo 4,8 milijuna kuna sufinancirao projekte stručnjaka UNDP-a i DOOR-a, koji su se bavili temama energetskog sirtomaštva. Sukladno 4. Nacionalnom planu energetske učinkovitosti, Fond ima ulogu u financiranju aktivnosti Programa za suzbijanje energetskog siromaštva, kroz koji će se utvrditi lista raspoloživih mjera i stope sufinanciranja pojedinih mjera. „Do 2020. godine je planirano više od 28 milijuna kuna za provedbu projekata koji bi trebali omogućiti ostvarivanje ciljeva tog programa.“ najavila je Irena Dubravec, voditeljica Službe u Fondu.

Otvoreni dijalog partnera i „Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine“ pokrenulo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Otvoreni dijalozi partnera okupljaju predstavnike državne i lokalne uprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija na tematskim radionicama koje organizira Ministarstvo. Cilj je stvoriti široku mrežu povezanih stručnjaka koji su spremni na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda zgrada do 2050. godine.  

Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, svjesni važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanja energetske sigurnosti, te uvođenja inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva. Potpisivanjem povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB).