Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Hrvatska prva država na svijetu koja je završila projekt ukidanja potrošnje HCFC-a, jedne od tvari koje oštećuju ozonski sloj

17.12.2015. Projekt „Ukidanje potrošnje halogeniranih klorofluorougljikovodika (HCFC-a) u Hrvatskoj“ započeo je 2010. godine, a financirali su ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 5,3 milijuna kuna (74%) i Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) s 1,9 milijuna kuna (26%). Zamijenjeno je 13 rashladnih uređaja u bolnicama i javnim institucijama koji su koristili tvar koja oštećuje ozonski sloj, pa su tako, primjerice, nove uređaje dobili Hrvatsko narodno kazalište (HNK) u Splitu i Klinički bolnički centar (KBC) Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Zamjena štetne radne tvari prirodnom, tzv. retrofiting, obavljena je u rashladnim uređajima Galerije Klovićevi dvori, upravne zgrade Nacionalnog parka Brijuni i Općoj bolnici dr. Josip Benčević iz Slavonskog Broda. Do kraja 2015. planirana je i zamjena radne tvari koja oštećuje ozon u još 19 uređaja u javnim institucijama. U tim će se uređajima ubuduće koristiti tvari koje nisu štetne po ozon.

„Montrealski protokol je najuspješniji međunarodni sporazum kojim je omogućeno spašavanje ozonskog sloja od negativnih posljedica ljudskog djelovanja. Protokol čijom je provedbom postignuto značajno smanjenje tvari koje oštećuju ozon ove je godine obilježio 28 godina postojanja. Potpuni oporavak ozona očekuje se već sredinom ovog stoljeća. I Hrvatska uspješno sudjeluje u provedbi protokola. Prva smo država na svijetu koja je završila projekt ukidanja potrošnje halogeniranih klorofluorougljikovodika koji su jedna od najštetnijih tvari po ozon“ – izjavila je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac na današnjem predstavljanju rezultata projekta „Ukidanje potrošnje HCFC-a u Hrvatskoj“ u Zagrebu.

„Projektom „Ukidanje potrošnje HCFC-a u Hrvatskoj“ dio radnih tvari zamijenio se s tvarima koje ne oštećuju više ozonski sloj, međutim imaju negativno svojstvo, a to su staklenički plinovi koji doprinose promjeni klime i globalnom zatopljenju. Najveći dobitak ovog projekta je taj što se najveći dio radnih tvari, R-22, zamijenio s prirodnim plinom - propanom koji pak nema štetnog utjecaja na okoliš.“ - izjavila je voditeljica projekta u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nirvana Franković Mihelj na današnjem skupu.

Temeljem Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, u posljednjih 15 godina odobreno je i provedeno više od 25 projekata za ukidanje potrošnje ukupne vrijednosti 30 milijuna kuna koje su financirali Multilateralni fonda za provedbu Montrealskog protokola i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Mjere koje su predviđene Protokolom predviđaju ukidanje korištenja uređaja s tvarima koje oštećuju ozonski sloj te njihovo zbrinjavanje i uništavanje. Od 2010. potpuno je zabranjena uporaba CFC-a, halona i ugljiktetraklorida. Ti su plinovi najviše korišteni u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, protupožarnim sustavima i aparatima te laboratorijima. U gotovo tri desetljeća postojanja Montrealskog protokola postignut je veliki uspjeh u zaštiti ozonskog sloja isključivanjem iz uporabe tvari koje ga oštećuju kako bi se izbjeglo štetno djelovanje UV zraka na naše zdravlje i okoliš. Montrealski protokol spriječio je milijune slučajeva raka kože i desetke milijuna slučajeva očne mrene.