Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Održana konferencija '48 sati - 7. susret gradonačelnika i poduzetnika'

20.11.2015. U Tuhelju je održana konferencija 7. susret gradonačelnika i poduzetnika, u organizaciji tjednika Lider i Udruge gradova. Na dvodnevnom skupu na kojem se raspravljalo o razvojnoj ulozi gradova, načinu na koji privlače investicije, te unapređuju svoju konkurentnost sudjelovali su, među ostalima, i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller, te načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u Fondu Vesna Bukarica.

Bukarica je održala predavanje na temu "Elektro mobilnost - Korak do zdravijeg okoliša", u kojem je istaknula potrebu planiranja održivog prometnog sustava u gradovima. „Čisti transport treba poticati zbog sigurnosti opskrbe, kvalitete zraka, te obveze sektora prometa da smanji emisiju stakleničkih plinova. Fond je ove godine poticao razne mjere u prometu. U sklopu projeta "Vozimo ekonomično" odobrili smo 41,5 milijuna kuna za nabavu 1422 električna, hibridna ili plug-in vozila.", rekla je Bukarica.

Sudjelujući na okruglom stolu "Kako do win – win investicije" direktor Fonda Sven Müller istaknuo je kako je oko 1,5 milijardi kuna u ovoj i prošloj godini Fond usmjerio na financiranje raznih projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. "Teško je naći neku jedinicu lokalne samouprave koja nije korisnik sredstava Fonda, mislim da takvih gradova i općina nema. Projekti koji se realiziraju u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, pogotovo projekti energetske učinkovitosti, generiraju velike uštede energije, angažiraju građevinski sektor, te dovode do gospodarskog rasta. Ulagali smo i u industriju jer želimo poticati reindustrijalizaciju, ali onu koja se temelji na održivom razvoju i koristi 'best available technology.' ", naglasio je Müller u sklopu diskusije.

U raspravi "Kako do win – win investicije" prisutni gradonačelnici i poduzetnici pohvalili su suradnju s Fondom te istaknuli kako im Fond osim financijske pruža i stručnu podršku.