Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Osiguran 45,1 milijun kuna za sanaciju odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima

18.01.2016. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 6,7 milijuna kuna sufinancirat će sanaciju odlagališta otpada Papuk u Vinkovcima. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 45,1 milijun kuna koji će se uz financiranje Fonda financirati i sa 85% iz EU fondova. Odlagalište otpada Papuk u funkciji je bilo od 1965. do 1991. godine. Ukupna površina odlagališta iznosi oko 11 hektara, a nakon sanacije taj će se prostor koristiti kao javna zelena površina.

Sredstva u iznosu od 220 milijuna kuna osigurana su za sanaciju 12 odlagališta otpada diljem Hrvatske, po modelu koji osigurava 100% financiranje, a ne opterećuje proračune gradova i općina.

Ministarstvo zaštite okoliša uputilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za sanacije još tri odlagališta otpada i to odlagališta Šljivica u Lovasu, Hrastinka u Murskom Središću i Meka u Ludbregu. Ukupna vrijednost tih projekata je 50,4 milijuna kuna te će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati njihovu sanaciju prema istom modelu. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. ožujka 2016.