Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Potpisan ugovor o dodjeli 3 milijuna kuna za reciklažno dvorište "Vitika"

05.02.2019. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda Dubravko Ponoš i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić potpisali su ugovor o sufinanciranju izgradnje recikažnog dvorišta Vitika. Investicija je to vrijedna 3,7 milijuna kuna od kojih je iz europskog Kohezijskog fonda osigurano 85%, odnosno oko 3 milijuna kuna.

Ministar Ćorić je istaknu kako je Republika Hrvatska zacrtala vrlo ambiciozan plan u uspostavi sustava gospodarenja otpadom u kojem vrlo značajnu ulogu imaju upravo reciklažna dvorišta. Zbog toga je prema riječima direktora Ponoša, jako važna sinergije resornog ministarstva, fonda, jedinica lokalne samouprave i građana u realizaciji projekta odvojenog prikupljanja otpada. Ponoš je naglasio i važnost edukacije građana jer bez odgovornih pojedinaca koji će odvoziti razvrstani otpad u reciklažna dvorišta ti objekti neće imati svoju svrhu.

„Pri završetku je izgradnja reciklažnog dvorišta koje se gradi u samom Đakovu, a do jesni će biti gotova i Vitika što će građanima omogućiti da svoj otpad, ali i stvari koje više ne koriste zbrinu u tim objektima“, rekao je gradonačelnik Mandarić.

 

  • Potpisivanje ugovara za reciklažno dvorište "Vitika"