Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

U Krapinskim Toplicama otvoreno reciklažno dvorište

19.03.2019. U Krapinskim Toplicama otvoreno je reciklažno dvorište, u koje su prvi otpad simbolično donijela djeca DV “Maslačak” i učenici OŠ Krapinske Toplice. Izgradnja dvorišta vrijedna je 4,3 milijuna kuna, od čega je 85% troškova sufinancirano iz EU fondova.

U Krapinskim Toplicama otvoreno je reciklažno dvorište, u koje su otpad simbolično prvi donijeli polaznici Dječjeg vrtića “Maslačak” i učenici Osnovne škole Krapinske Toplice. Prema riječima načelnika Krapinskih Toplica Ernesta Svažića, vrijednost izgradnje reciklažnog dvorišta je 4,3 milijuna kuna od čega je 85 % troškova sufinancirano iz EU Fondova.

Na službenom otvorenju dvorišta sudjelovao je i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš, koji je topličko reciklažno dvorište nazvao oglednim primjerkom. "Općina Krapinske Toplice povukla je veliki iznos sredstava iz Europske unije, što je za svaku pohvalu, a sada samo morate nastaviti u istom smjeru kada je u pitanju edukacija građanstva." istaknuo je Ponoš, uz riječi da su 2/3 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj ispunile svoju obavezu kada je u pitanju izgradnja reciklažnog dvorišta. "Kada je u pitanju sustav gospodarenja otpadom, reciklažna dvorišta njegova su najvažnija komponenta. Građani koriste reciklažna dvorišta u onoj mjeri koliko se uloži u njihovu edukaciju, građani imaju volju, no mora im se objasniti kako sustav funkcionira. S obzirom na to da je Općina aplicirala sredstva i za obrazovno – edukativne aktivnosti, vjerujem da ćete uspjeti napraviti da ovo ne bude samo lijepi objekt, već objekt koji će svima koristiti." zaključio je Ponoš. Ovom prilikom je direktor Fonda najavio i nove javne pozive, poput onog za nabavu električnih automobila, za izgradnju elektro punionica, ali i vezane uz obnovljive izvore energije.

Načelnik Svažić je, predstavljajući novo dvorište, istaknuo kako se radno vrijeme nastojalo maksimalno prilagoditi stanovništvu pa će tako reciklažno dvorište raditi svaki radni dan od 10 do 17 sati, a subotom od 7 do 13 sati. "Već smo odradili prvi dio edukacije našeg stanovništva, imali smo radionice po svim mjesnim odborima, ali i u vrtiću i školi. Dizajnirali smo i slikovnicu za najmlađe te letke o funkcioniranju dvorišta. No, svjesni da je edukacija vrlo važna u korištenju i funkcioniranju objekta, s Gradom Pregrada prijavili smo se na još jedan natječaj koji se odnosi na edukaciju građana o gospodarenju otpadom." rekao je načelnik Krapinskih Toplica, dodajući kako je proces učenja i educiranja ljudi o razvrstavanju i dogovornom zbrinjavanju otpada vrlo dugotrajan. Podsjetio je još jednom da je nepropisno odlaganje otpada kažnjivo te da ljudi uvijek mogu prijaviti na Općinu ako zateknu nekoga da otpad nepropisno odlaže.

  • Izvor: zagorje.com
  • Izvor: zagorje.com
  • Izvor: zagorje.com