Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

U Rijeci održani energetski dani

09.06.2016. U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je svečano otvorenje manifestacije Energetski dani, u sklopu kojih su od 7. do 9. lipnja 2016. u Fužinama i Omišlju održana brojna predavanja za građanstvo i stručnu javnost na temu energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano je svečano otvorenje manifestacije Energetski dani, u sklopu kojih su od 7. do 9. lipnja 2016. u Fužinama i Omišlju održana brojna predavanja za građanstvo i stručnu javnost na temu energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. 

Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo što je Grad svojom energetskom politikom u pet godina uspio smanjiti emisiju stakleničkih plinova za više od 10%, smanjiti potrošnju energije te povećati potrošnju energije iz obnovljivih izvora. „Sve to govori da smo na dobrom putu ostvariti i zacrtanih 20% u sva tri segmenta po našem energetskom programu Ri2020“, rekao je gradonačelnik, izražavajući zadovoljstvo što su te suciljeve prepoznali i građani, s obzirom da je Rijeka apsolutni šampion u broju obnovljenih zgrada, i to zahvaljujući dobroj suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nadležnim ministarstvima. Samo u 2015. sklopljeno je 48 ugovora o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća i 77 višestambenih zgrada, odnosno ukupno 2600 stanova. „Uspjeli smo provesti i energetsko certificiranje i obnovu velikog dijela zgrada koje su u vlasništvu Grada Rijeke, a upravo su počeli i radovi na OŠ Nikola Tesla vrijedni više od 6 milijuna kuna“, rekao je Obersnel. U pripremi su slični projekti za još dvije škole i jedan vrtić, a Grad Rijeka je na natječajima Fonda dobio i najviše sredstava za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu 15 škola i vrtića.

Pomoćnik ministra Danijel Žamboki Gradonačelnik je najavio izgradnju nove energane koja će koristiti metan za proizvodnju električne energije, a kao jedan od bitnih faktora kojim se doprinijelo smanjenu emisije CO2 istaknuo je nabavu plinskih autobusa. „Povećanje energetske učinkovitosti jedan je od prioriteta ove Vlade i našeg Ministarstva pa mi je drago da imamo priliku na ovom skupu razmjenjivati iskustva i govoriti o onome što nas čeka u budućnosti, a to su zgrade gotovo nulte energetske potrošnje“, rekao je Žamboki. "Do 2018. godine sve zgrade javne namjene trebat će biti skoro „nula energetske“, a od 2020 godine i sve druge zgrade. Iz EU fondova smo za nastavak energetske obnove osigurali 311 milijuna kuna i vjerujem da ćemo sva sredstva uspjeti potrošiti“, rekao je i dodao da je njegov dolazak na Energetske dane znak jako dobre državne, lokalne i regionalne suradnje bez koje ne bi uspjeli realizirati sve zacrtane ciljeve. 

Pročelnik Vladimir Benac je predstavio ne samo dosad napravljeno, već i buduće projekte koje planira Grad, među ostalim i obnovu OŠ Nikola Tesla čija je obnova počela ovih dana.

Vesna Bukarica, Mladen Ilijević i Tomislav Ilić ovom su prigodom najavili i nove programe Fonda koji se planiraju. "U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija je za obnovu stambenog sektora do 2020. godine dostupno 100 milijuna eura – 30 za obnovu obiteljskih kuća, dok je 70 milijuna eura predviđeno za obnovu višestambenih zgrade. Kao što ste već i čuli, u tijelu je usklađivanje programa s EU pravilima i možemo očekivati određene izmjene dosadašnjih programa, između ostalog i postotak sufinanciranja. Poticaji će se kretati od 40 do 50%, ovisno o koeficijentu razvijenosti pojedinih županija, a uvjet za sufinanciranje će biti i uštede od 50% energije potrebne za grijanje. Iskustva su pokazala da se uštede u višestambenim zgradama uslijed energetske obnove kreću oko 62%, pa vjerujemo da ovaj uvjet neće biti prezahtjevan za zgrade koje se planiraju prijaviti ove godine." rekla je Bukarica u svom uvodnom izlaganju. „Više detalja o izmjenama programa očekujemo u tjednima koji slijede, pa pozivamo građane da redovito prate naše stranice."