HR

O projektima gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

10.07.2023.

Predstavnici Fonda sudjelovali su na tematskoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na kojoj se raspravljalo o gospodarenju otpadom i o CGO Lećevica.

Sjednicu je svojim uvodnim predavanjem otvorio zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša, koji je naglasio važnost sustavnog gospodarenja otpadom u postizanju okolišnih ciljeva, od kojih je najvažniji uspostavljanje cirkularne ekonomije. „U lipnju je donesen Plan gospodarenja otpadom 2023.-2028. kojim su postavljeni još ambiciozniji ciljevi za ponovnu uporabu i popravak proizvoda odnosno oporabu recikliranjem. Do 2025. godine trebalo bi biti reciklirano 55% mase komunalnog otpada, do 2030. 60%, a do 2035. čak 65%.“ istaknuo je zamjenik Budiša te dodao da je u Hrvatskoj zasad reciklirano oko 32% otpada i to dominantno u sjevernijim dijelovima zemlje. „Potrebno je značajno povećanje oporabe, za što je preduvjet efikasno odvojeno prikupljanje otpada. Na području Splitsko-dalmatinske županije već su se realizirali ili je u tijeku realizacija brojnih projekata s tim ciljem – od nabave komunalne opreme pa do izgradnje reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica, kao i centra za gospodarenje otpadom.“ rekao je Budiša.

Na pitanja vijećnika, Budiša je odgovorio kako je sam projekt Lećevica kompleksan i izazovan projekt, kojem se pristupa maksimalno stručno: „Koncept Lećevice nije u nikakvoj koliziji sa sustavima koja koriste najrazvijenije zemlje Europe koje recikliraju i oporabljuju preko 90 posto otpada – odvajanje u kombinaciji s waste to energy sustavima.“ zaključio je.

Prilikom predstavljanja projekata gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije, Budiša je spomenuo 26,7 milijuna eura koje je Fond uložio u sanaciju raznih odlagališta te još 42,8 milijuna eura koji su povučeni iz EU za sanaciju Karepovca. Iz EU sredstava sufinancirana je i nabavka 117.391 spremnika za papir, plastiku, staklo, biootpad te reciklabilni otpad kao i izgradnja 14 reciklažnih dvorišta, 6 postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada, nabava komunalnih vozila te niz informativno-edukativnih aktivnosti. „Informiranje odnosno edukacija su ključni za održivo gospodarenje otpadom jer sve počinje i završava s odlukom pojedinca.“ naglasio je Budiša.

Kako bi pojedinci dobili priliku odvojeno prikupljati otpad, njihove lokalne jedinice trebaju ih motivirati, ali im i pružiti odgovarajuću infrastrukturu, za što često koriste programe Fonda ili EU fondove. Upravo zato su svi prisutni sa zanimanjem slušali o programima za 2023. godinu. Aleksandra Čilić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša predstavila je programe iz područja zaštite okoliša i prirode, s naglaskom na 8 trenutno otvorenih poziva. Načelnica Sektora za EU fondove Maja Feketić najavila je programe financiranja nacionalne komponente EU projekata i istaknula kako su trenutno otvoreni i pozivi za projekte sprječavanja otpada od hrane, ali i sufinanciranje izrade pilot-projekata vezanih uz iskorištavanje energetskog potencijala otpada kao resursa. Nakon toga je voditeljica Posredničkog tijela razine 2 Sanja Jelačić predstavila i javne pozive iz Nacionalnog plana oporavka i aktivnosti, najavivši financiranje uspostave centara za ponovnu uporabu, postrojenja za obradu i recikliranje građevinskog i glomaznog otpada te izgradnju i/ili nabavu opreme kojom se potiče recikliranje.