HR

O projektima Posredničkog tijela na Danima hrvatske komore inženjera građevinarstva

10.06.2022.

Predstavnici Fonda su održali izlaganje o EU projektima za prilagodbu klimatskim promjenama na ovogodišnjim 16. Danima hrvatske komore inženjera građevinarstva koji su se održali u Opatiji od 9. do 11. lipnja.
 
„EU sufinancirani projekti iz područja prilagodbe na klimatske promjene, provode se kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i u njihovoj provedbi Fond ima ulogu Posredničkog tijela razine 2. To konkretno znači da tehnički verificiramo provedbe projekata i zaključujemo ugovore. Tako smo imali i dva poziva vezana za klimu, jedan po kojem su dodijeljena bespovratnih sredstava DHMZ-u za strateški projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC te drugi pod nazivom „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ kroz koji je sklopljeno 25 ugovora s mahom znanstvenim institucijama i njihovim partnerima“, izjavila je Nataša Dankić Sliepčević, voditeljica u Posredničkom tijelu Fonda.

Marin Paladin, voditelj projekta u Posredničkom tijelu Fonda objasnio je ciljeve projekta od kojih je METMONIC usmjeren na modernizaciju meteorološke mreže koja će osigurati da 100% teritorija Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena, kao i alata za modeliranje procjene utjecaja klimatskih promjena i učinaka mogućih mjera prilagodbe, dok je drugi projekt usmjeren na pružanje potpore u provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Sada već tradicionalni Dani prepoznati su kao prigoda za okupljanje stručnjaka različitih profila s područja građevinarstva. Obuhvaćaju seminare i okrugle stolove za gotovo sve specijalističke grane građevinarstva, regulativu i upravljanje projektima. Na istima su predstavljena najnovija znanstvena i stručna saznanja, iskustva i primjeri dobre prakse.