Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: ko[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

O Fondu

Pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , NN 85/15 )Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete podnijeti Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i to:

  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • poštom ili osobno na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Službenik za informiranje: Danijel Orlić, dipl.iur.

Napomena:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Zahtjev za pristup informacijama
DOC 29.5 kB
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
PDF 93.36 kB
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
PDF 124.76 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu
PDF 211.78 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu
CSV 18.67 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
PDF 211.29 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
CSV 18.04 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu
PDF 213.02 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.
PDF 212.6 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu.
CSV 17.56 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 godinu.
PDF 212.97 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016 godinu.
CSV 17.99 kB