Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

O Fondu

Zaštita osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/5391-819
telefax: 01/5391-810
e-mail: [email protected]