HR

OBAVIJEST: Financiranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu do kraja 2022. godine

25.08.2022.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće (koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine), a prvenstveno se odnosi na energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

Naime, u srpnju 2021. godine Vlada je donijela Odluku o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine, broj 83/2021) u 2021. godini, a ista je obuhvaćala energetsku obnovu obiteljskih kuća neoštećenih u potresu te energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. 

Na temelju te Odluke, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2021. godine objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) koje nisu oštećene u potresu, za što je ukupno osigurano 300, plus dodatnih 90 milijuna kuna.

Međutim, u 2021. godini nije objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, za što je bilo osigurano 100 milijuna kuna. Neutrošena sredstva namijenit će se za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini te će se sufinancirati energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.

U cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu, sufinanciranje energetske obnove kuća oštećenih u potresu će se sufinancirati s do 80% iznosa opravdanih troškova

Navedeni program se, osim u 2022., planira provoditi i u 2023. i 2024. godini, s obzirom na predviđenu dinamiku konstruktivnih obnova od potresa.


VIŠE INFORMACIJA >Novi Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. godine je u izradi te će ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Vladi RH predložiti na usvajanje tijekom 2022. godine.