HR

Obavijest o iskorištenosti sredstava Fonda po Javnom pozivu za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021. – 2027. Specifičnog cilja 2. vii