HR

Obavijest o iskorištenosti sredstava za Javni poziv ZO4/2023 (Programi prilagodbe klimatskim promjenama, SECAP-i i/ili Izvješća)

20.04.2023.

Obavještavamo sve potencijalno zainteresirane prijavitelje da visina zatraženih financijskih sredstava Fonda za sufinanciranje po Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi (JP ZO-4/2023) na dan 19. travnja 2023. godine iznosi 168.181,68 €, odnosno 56%.

Javni poziv>
Obavijest prijaviteljima >