HR

OBAVIJEST o objavi Izvješća o komunalnom otpadu za 2021.

02.08.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Izvješće o komunalnom otpadu za 2021. godinu koje je izrađeno na temelju prijava obveznika u Informacijski sustav gospodarenja otpadom i dodatnih procjena.
 
Prema Izvješću, u 2021. u Republici Hrvatskoj nastalo je 1.766.560 tona komunalnog otpada. U odnosu na 2020. to predstavlja povećanje od 4%, a posljedica je veće aktivnosti uslužnog sektora nakon usporenog rada/zatvaranja tijekom 2020. uslijed pandemije bolesti COVID-19. 
U razdoblju od 2017. do 2021. povećao se broj jedinica lokalne samouprave s odvojenim sakupljanjem s 457 na 519. Time svega njih još 37 nema uvedeno odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Posljedično se bilježi i porast udjela odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s 28% u 2017. na 43% u 2021., odnosno za 15 postotnih bodova. 
Vrijednost stope recikliranja u 2021. iznosila je 31%, što predstavlja nastavak uzlaznog trenda kroz godine i 2 postotna boda više od prethodne 2020. godine, unatoč promjeni metodologije izračuna koja od 2020. obuhvaća reciklirane količine, a ne količine upućene na recikliranje.

Izvješće možete preuzeti ovdje: IZVJEŠĆE O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2021.