HR

OBAVIJEST o zatvaranju Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta")