HR

OBAVIJEST o zatvaranju poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama JP ZO10/2022

20.10.2022.


OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNOG POZIVA ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA IZ NACIONALNIH I LOKALNIH PLANSKIH I STRATEŠKIH DOKUMENATA
(JP ZO 10/2022) 
 
Obavještavamo sve potencijalno zainteresirane prijavitelje da se Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata objavljen 21. rujna 2022. godine, zatvara u petak 21. listopada 2022. godine, zbog iskorištenosti sredstava.
 
Sve prijave koje su zaprimljene do 21. listopada 2022. godine u poštanskim uredima do 24 sata ili u Urudžbenom zapisniku Fonda, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, do 15.30 sati, uzet će se u razmatranje. 
 
KLASA: 351-01/22-01/15
URBROJ: 563-03-1/240-22-2
 
Zagreb, 20. listopada 2022. godine