HR

OBAVIJEST prijaviteljima na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

05.06.2024.

Nastavno na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na koji je ukupno zaprimljeno 11.926 zahtjeva, prijavitelje obavještavamo da je završena opća administrativna provjera te se pristupilo daljnjoj obradi svakog pojedinog zahtjeva. Građani čiji zahtjevi budu obrađeni, povratnu informaciju o statusu svog predmeta mogu očekivati kroz sustav e-prijave i preporučenom poštom. Ističemo kako informacije ne dostavljamo putem e-maila.
 
Za sad je informaciju kroz sustav e-prijave dobilo 200-tinjak prijavitelja. Potencijalnim korisnicima sredstava odnosno građanima čije prijave udovoljavaju uvjetima Javnog poziva Fonda, na kućnu adresu se šalju Ugovori o sufinanciranju. Prijavitelji čiji zahtjevi nisu prihvaćeni na adresu će zaprimiti Obavijest o neprihvatljivosti prijave, u kojoj će biti navedeni konkretni razlozi zbog kojih projekt odnosno prijavna dokumentacija nije bila prihvatljiva za sufinanciranje.
 
Obavijesti o neprihvatljivosti odnosno Ugovori šalju se sukcesivno, prema redoslijedu obrade prijava te prijaviteljima unaprijed zahvaljujemo na strpljenju.
 
Naime, osim poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, Fond je krajem prošle godine objavio javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama vrijedan 12 milijuna eura te je je obrađeno preko 3.000 zahtjeva korisnika. U ovom razdoblju je obrađeno i dvije trećine od 2.200 zahtjeva koliko ih je pristiglo na Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila vrijednog 15 milijuna eura te oko 230 zahtjeva pristiglih na natječaj za sufinanciranje projekata poticanja razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (tzv. smart city). Naravno, uz sve navedeno, u nekoj od faza realizacije je i 15.000 prethodno ugovorenih projekata, koji se također vode paralelno. U skladu s mogućnostima smo unutarnjom preraspodjelom pojačali i administrativne kapacitete te smo fokusirani primarno na obradu Javnog poziva za energetsku obnovu kuća, s ciljem da zahtjevi građana budu riješeni u što kraćim rokovima.