HR

OBAVIJEST: Produžetak ugovornih rokova za energetsku obnovu obiteljskih kuća, sklopljenih na temelju javnih poziva iz 2020. godine

30.11.2022.

Temeljem suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine se ugovorni rokovi određeni Javnim pozivom za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća iz 2020. godine i Javnim pozivom za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva iz 2020. godine produljuju za 6 mjeseci.
 
Korisnici koji su na temelju navedenih javnih poziva sklopili Ugovor za sufinanciranje energetske obnove obiteljske kuće imaju vremena za izvođenje radova i za dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom 6 mjeseci dulje od roka predviđenog javnim pozivima i Ugovorom.
 
Ističemo kako se navedeno produljenje roka odnosi isključivo na već sklopljene Ugovore o sufinanciranju.