HR

Obavijest zainteresiranim potencijalnim prijaviteljima o iskorištenosti sredstava Fonda po Javnom pozivu za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2023)

08.09.2023.