Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Naplata naknade gospodarenja otpadnim vozilima od fizičkih osoba kod uvoza automobila

23.06.2015.

Sukladno Pravilniku  o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13) obveznici plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima su pravne i fizičke osobe  koje uvoze/unose  motorna vozila i stavljaju ih na tržište u Republici Hrvatskoj. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju unos/uvoz vozila od strane fizičkih osoba iz zemalja članica toliko je porastao da čini pretežiti udio ukupno unesenih/uvezenih motornih vozila s tendencijom rasta. S obzirom na navedenu činjenicu naplata predmetne naknade od fizičkih osoba postala je nužna za održivost sustava gospodarenja otpadnim vozilima.

Uzimajući u obzir gore navedeno Fond će od 01.07.2015. godine pokrenuti naplatu naknade gospodarenja otpadnim vozilima od strane fizičkih osoba. U svrhu omogućavanja građanima bržeg i jednostavnijeg podmirenja propisanih obveza Fond i Carinska uprava sklopili su sporazum o suradnji. Tim sporazumom omogućeno je na jednom mjestu podmiriti sve obveze vezane za uvoz/unos vozila u Republiku Hrvatsku na način da se u carinskim uredima prijave, te podmire sva davanja iz nadležnosti Carinske uprave i Fonda vezanih za uvoz / unos vozila u Republiku Hrvatsku.

Plaćanje predmetne naknade, kao i posebnog poreza na motorna vozila (trošarina), uvjet su za prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj. Građani naknadu gospodarenja otpadnim vozilima mogu platiti u jednom od 21 Carinskih ureda prema mjestu prebivališta, prilikom prijave i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (trošarine). Naknada gospodarenja otpadnim vozilima plaća se na kategorije M1, N1, L2 i  L4 motornih vozila. Rok za prijavu i obračun naknade gospodarenja otpadnim vozilima je najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za uvoz/unos obavljen u prethodnom mjesecu.

U slučaju naknadnog izvoza/iznosa vozila iz Republike Hrvatske građanin ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade temeljem zahtjeva kojeg dostavlja Fondu. Kontrolu ispunjenja obveze građana u pogledu plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima obavljati će djelatnici policijskih postaja i ispostava prilikom postupka prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj, a vozila za koja nije plaćena naknada gospodarenja otpadnim vozilima neće se moći registrirati.

 

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IUV-PV
PDF 256.18 kB
IUV-PV
DOC 39 kB