Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Obavijest o produljenju prethodnog savjetovanja vezano za Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak

18.03.2019.

Predmet nabave: Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
Evidencijski broj nabave:
E-VV-9/2019/R1

Datum početka prethodnog savjetovanja: Poziv na prethodno savjetovanje je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) 25. veljače 2019. g. i na internetskoj stranici Fonda http://www.fzoeu.hr/ dana 26. veljače 2019. g.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio između ostalog i upite i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata o mogućnosti da se rok završetka savjetovanja produži s obzirom na složenost samog postupka nabave i opsežnu dokumentaciju.

Temeljem odredbi članka 9. stavka 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora , prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi naručitelj putem EOJN RH odgovara na zaprimljene primjedbe i prijedloge i ovim putem zainteresiranim gospodarskim subjektima daje:

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te zbog složenosti postupka nabave produljuje prethodno savjetovanje tako da zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno sa 22. ožujka 2019. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.

http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/prethodno_savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima/projektiranje_i_izvodenje_radova_sanacije_jame_sovjak_2019/

http://www.fzoeu.hr/docs/2_odgovor_na_upite_i_prijedloge_prethodno_savjetovanje_dona_projek_i_izvodenje_radova_jame_sovjak_v1.pdf