Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST obveznicima plaćanja koji su zaprimili Zaključak Fonda

22.12.2016.

Svim potencijalnim obveznicima plaćanja poslani su Zaključci u kojima tražimo dostavu podataka o uvezenim/unesenim/proizvedenim količinama posebnih kategorija otpada (električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori, gume, vozila, maziva ulja te ambalaža) stavljenim na tržište Republike Hrvatske.

Naime, odredbom članka 74. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisano je da su proizvođači proizvoda (uvoznici/ unosnici/proizvođači) od kojih potječu posebne kategorije otpada dužni plaćati naknadu za gospodarenje tom kategorijom otpada u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja troškova sustava sakupljanja i obrade otpada kojim upravlja Fond. U smislu odredbi citiranog Zakona, uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz na područje Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije o samim naknadama možete pronaći na Internet stranici http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/

 

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB