Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST: Pokrenut postupak izravne dodjele za projekt "Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak"

05.04.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je 5. travnja 2018. postupak izravne dodjele za projekt Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 377,27 mil. kn, od čega je 320,60 mil. kn (85%) osigurano kroz Kohezijski fond, a 56,57 mil. kn kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Korisnik projekta je FZOEU / Sektor za fondove EU, a rok u kojem korisnik treba dostaviti svoju prijavu kroz sustav eFondovi je 5. svibnja 2018., nakon čega se provodi postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji završava donošenjem Odluke o EU financiranju.

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom  navedena je kao jedan od ciljeva u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022., a jedna od mjera za ostvarivanje tog cilja je i sanacija lokacija onečišćenih opasnim otpadom, tzv. crnih točaka. Svrha ovog postupka dodjele je osigurati potrebna sredstva za provedbu aktivnosti čišćenja i zatvaranja jame Sovjak, odnosno sanaciju ove lokacije, te time smanjiti količinu odloženog opasnog otpada, toksičnost i mobilnost kontaminirajućih tvari (emisije u zrak, zemlju i podzemne vode i smanjenje unosa oborinske vode u jamu) i ukloniti negativni utjecaj opasnog otpada na stanovništvo i okoliš.

Više informacija o postupku izravne dodjele za projekt Sovjak nalazi se na sljedećim poveznicama:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=2934043a-b86c-4cdf-a29f-1be91abacdcb

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-lokacije-visokooneciscene-opasnim-otpadom-jama-sovjak/