Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST prijaviteljima - Javni poziv OIE kućanstva

15.11.2018.

 

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA - Javni poziv fizičkim osobama, građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje OIE u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj

 Uvidom u dostavljene prijave utvrđeno je kako u dijelu prijava nije moguće utvrditi troškove izrade Glavnog projekta i provođenja stručnog nadzora obzirom da isti nisu navedeni u Troškovnik Glavnog projekta. Obzirom da isti predstavljaju opravdane troškove nužno je prikazati ih u troškovniku Glavnog projekta. U protivnom Fond neće moći naknadno utvrđeni trošak prihvatiti kao opravdani trošak.

Nadalje, točkom V. Javnog poziva određeno je kako zahtjev mora sadržavati sva odobrenja, suglasnosti i posebne uvjeti građenja ukoliko su isti potrebni ili potpisanu i ovjerenu Izjavu glavnog projektanta da isti nisu potrebni te molimo da se izjave projektanata odnose na sva odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete građenja.

Za sve takve situacije FZOEU će tražiti dopunu dokumentacije te će se tek zaprimanjem dopune od strane prijavitelja zahtjev smatrati potpunim i započeti analiza istoga.

15. studeni 2018.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost