Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST proizvođačima koji stavljaju na tržište pića u sustavu povratne naknade

09.09.2020.

Dana 01. siječnja 2021. godine stupaju na snagu odredbe članka 1. i članka 5. Izmjena i dopuna Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“ broj 14/20), a  sukladno kojima je definicija pića proširena i na mlijeko i tekuće mliječne proizvode te kojima je u sustav povratne naknade uključena jednokratna ambalaža od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog 0,20 l namijenjenoj za pića.

Slijedom navedenoga, pića obuhvaćaju alkoholno piće, bezalkoholno piće, stolne, prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode, voćne sirupe, voćne sokove i nektare, mlijeko i tekuće mliječne proizvode i ostale tekuće proizvode na voćnoj i drugoj bazi te bilo koji drugi dodatak koji pakiran zajedno s tekućom bazom čini cjelovitu jedinicu primarne ambalaže, a sustav povratne naknade je sustav gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l namijenjenoj za pića.

Odredbom članka 23. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“, broj 88/15, 78/16, 116/17 i 14/20, u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da je proizvođač pića dužan prilikom prvog stavljanja na tržište na području Republike Hrvatske novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade, u Registar dostaviti GTIN proizvoda te podatke o proizvođaču, proizvodu i ambalaži proizvoda sukladno Prilogu XII. ovog Pravilnika najkasnije 8 dana prije stavljanja novog pića na tržište. Također je propisano da je proizvođač pića dužan najkasnije 8 dana prije stavljanja novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade na tržište na području Republike Hrvatske, Fondu dostaviti jedan uzorak ambalažne jedinice novog pića radi provjere usklađenosti ambalaže s propisanim uvjetima o označavanju iz Pravilnika.

S obzirom da se od 01. siječnja 2021. godine stavljanje na tržište mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda te ostalih pića u jednokratnoj ambalaži od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog 0,20 l smatra prvim stavljanjem na tržište na području Republike Hrvatske novog pića pakiranog u ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade, proizvođači su dužni za svako novo piće čija se ambalaže uključuje u sustav povratne naknade dostaviti Fondu novi GTIN tog proizvoda (pića).

Na ovaj način omogućit će se da se proizvodi čija se ambalaža uključuje u sustav povratne naknade od 01. siječnja 2021. godine, a koji su do spomenutog datuma već stavljeni na tržište na području RH, mogu rasprodati do isteka zaliha, ali da se za otpadnu ambalažu od tih proizvoda ne može ostvariti pravo na isplatu iznosa povratne naknade u slučaju vraćanja iste u trgovine, što je u skladu s odredbom članka 22. stavka 2. Pravilnika kojom se propisuje da se iznos povratne naknade može isplatiti samo za ambalažu za koju je prethodno prilikom stavljanja iste na tržište uplaćena povratna naknada u Fond.

Imajući u vidu da se u sustav povratne naknade uključuje veliki broj novih ambalažnih jedinica za koje je potrebno provesti proceduru provjere usklađenosti ambalaže od pića u sustavu povratne naknade s propisanim uvjetima o označavanju iz Pravilnika, a sve kako bi proizvođač bio u mogućnosti istu staviti na tržište na područje Republike Hrvatske, proizvođači mogu već sada dostavljati Fondu Prilog XII te ispravno označene ambalažne jedinice pića u sustavu povratne naknade.

S obzirom da se predmetna ambalaža uključuje u sustav povratne naknade tek od 01. siječnja 2021. godine, istu nije dozvoljeno prije tog roka stavljati na tržište ukoliko na sebi ima oznaku sustava povratne naknade.