HR

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u studentskim centrima

30.03.2022.

Danas je objavljen Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima (JP EU-2/2022).

Svrha ovog poziva je mobilizirati ustanove da u skladu s ciljevima politike EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. 
Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlaglištete se daje doprinos učinkovitom gospodarenju otpadom.

Poziv traje do isteka kalendarske godine (31.12.2022.),odnosno do iskorištenosti predviđenih sredstava.