HR

Objavljen natječaj za razvojno inovacijske projekte za provedbu Europskog zelenog plana

28.12.2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio javni natječaj za razvojno- inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana, ukupno vrijedan 7,5 milijuna kuna (995 tisuća eura).
 

Natječaj se odnosi na neposredno financiranje projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge nisko-ugljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i ne tehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).
 
Cilj ovog natječaja je poticati „zelena istraživanja“ kao i inovacijska rješenja koja će doprinijeti ostvarenju Europskog zelenog plana. Natječaj je u skladu sa strategijama niskougljičnog i energetskog razvoja Republike Hrvatske te doprinosi provedbi mjera iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana 2021.-2030., a namijenjen je javnim, visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima.
 
Fond će po ovom natječaju dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do najviše 1,5 milijuna kuna (200 tisuća eura), odnosno do 100% opravdanih troškova  projekta. Podnošenje ponuda započinje 28. prosinca 2022. godine, a završava 28. veljače 2023. godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave natječaja, a završava 30. lipnja 2025. godine.