HR

Objavljen Poziv za dodjelu sredstava za projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

09.07.2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, MF- 2024-1-1„ kojim se dodjeljuje potpora iz Modernizacijskog fonda.
 
Vrijednost Poziva iznosi 33,8 milijuna eura, a bespovratni iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi između 100.000 i maksimalno 5 milijuna eura. Sredstva se dodjeljuju za projekte izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnju elektrana na biomasu, izgradnju elektrane na bioplin te postavljanje sustava za skladištenje električne energije uz projektantski nadzor, stručni nadzor građenja kao i koordinaciju zaštite na radu.

Prihvatljivi Prijavitelji su trgovačka društva i obrtnici koji pripadaju djelatnostima Prerađivačke industrije i Opskrbe parom i klimatizacija (temeljem Odluke NKD), koji potporu mogu ostvariti za provedbu više projekata, pri čemu je maksimalni iznos sufinanciranja za pojedinog prijavitelja do 5 milijuna eura.

Svrha poziva je potaknuti poduzeća u Hrvatskoj da sama proizvode što više energije za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore energije, pridonoseći tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju hrvatskih klimatskih ciljeva.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren do 9. rujna 2024. godine.

Do kraja 2024. godine u planu je i objava Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji, ukupne vrijednosti 80 milijuna eura.

> Više informacija o pozivu nalazi se na poveznici.

Za sve upite dostupan je e-mail [email protected] , uz navođenje naznake Poziva „MF-2024-1-1“.