HR

Objavljen prvi poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda

17.04.2023.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za dodjelu sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu za koji će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti provedbeno tijelo. Cilj poziva je da poduzeća sama proizvode energiju za vlastite potrebe čime bi, između ostalog, smanjila ovisnost o nabavi energije na tržištu i troškove energenata.
 
„Pokrećemo ciklus vrijedan milijardu eura namijenjen investicijama u hrvatska poduzeća, u razvoj, u podizanje konkurentnosti i zelenu tranziciju. Ovaj, prvi poziv iz Modernizacijskog fonda usmjeren je prema tome da hrvatska poduzeća sama proizvode što više energije za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore energije. Poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije Republika Hrvatska čini još jedan korak prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju ciljeva na koje se obvezala prema Europskoj uniji“, izjavio je ministar Davor Filipović.
 
Vrijednost Poziva iznosi 60 milijuna eura (više od 450 milijuna kuna), a bespovratni iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi između 100 tisuća i maksimalno dva milijuna eura. Prijavitelji mogu imati više projekata, a maksimalni iznos koji može ostvariti jedan prijavitelj je 4 milijuna eura.
 
Kroz realizaciju Poziva cilj je utjecati na smanjenje smanjenje emisija stakleničkih plinova (60 000 t CO2/god), povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (80MW), uštedu energije (140.000 MWh godišnje), te povećanje kapaciteta skladištenja energije (20MWh).
 
Investicije mogu biti za izgradnju integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnju elektrana na biomasuizgradnja elektrane na bioplin, postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) te projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu. 
 
Nakon objave ovog Poziva uslijedit će objava Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji, ukupne vrijednosti 80 milijuna eura.
 

Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu (referentni broj: MF-2023-1-1)>

Više informacija >