HR

Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode za upravljanje mrežnom opremom i sigurnost

 PREDMET NABAVE: 
„Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode za upravljanje mrežnim prometom i sigurnost“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 18. kolovoza 2023. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Obnova i nadogradnja licenci i tehničke podrške za postojeće proizvode za upravljanje mrežnim prometom i sigurnost“
 
Datum slanja na objavu:                            18.08.2023.
 
Broj objave u EOJN RH:                            2023/S 0F2-0035277
 
Datum objave:                                           21.08.2023.
 
 
Evidencijski broj nabave: E-MV-8/2023
Procijenjena vrijednost nabave: 128.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda: 08.09.2023. do 13:00 sati.
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):
 
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7939656