HR

Obrada

Obrađivač otpadnih guma (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih guma i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača u cijelosti sve otpadne gume obuhvaćene iz Dodatka 19. i 20. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23). 

Otpadne gume koje su sakupljene na području Republike Hrvatske, a za koje postoje kapaciteti za oporabu i recikliranje moraju se oporabiti i reciklirati u Republici Hrvatskoj. 
 

Popis oporabitelja otpadnih guma - 3.10.2022.
 
Obrazac - IOOG (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda otpadnih guma) 2.11.2023.