HR

Obrada

Otpadno ulje se mora obraditi pri čemu prioritet ima regeneracija otpadnog ulja ili drugi postupak recikliranja koji daje jednako vrijedni ili bolji ishod za okoliš od regeneracije.

Otpadna ulja vrijedan su energent u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW.

Obrađivač otpadnih ulja (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih ulja i ima sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača sva otpadna ulja iz Dodatka 21. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te iste oporabiti i/ili reciklirati.


Obrazac IOU-S (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda za preuzete količine otpadnog ulja od sakupljača) 2.11.2023.

Obrazac IOOU (Izvješće ugovornog obrađivača Fonda za obradu otpadnih ulja) 2.11.2023.

Obrađivači otpadnih ulja 13.11.2023.