HR

Obrada

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru prateće dokumentacije, preuzeti od sakupljača putem vlastite sakupljačke mreže sakupljeni EE otpad te se obvezuje sakupljati i obrađivati isti sukladno Popisu vrsta EE otpada i vrsta proizvoda prema kategorijama EE otpada iz Ovlaštenja koje je ishodio od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.   

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Ovlaštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio Ugovore o obavljanju poslova obrade postupkom R4 otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima kako slijedi: 
 
CE-ZA-R d.o.o., Ulica Josipa Lončara 15, Zagreb
telefon: 0800 02 04
e-mail: [email protected]
 
SPECTRA – MEDIA d.o.o., Gradišćanska 20, Zagreb 
telefon: 0800 23 23 33 
e-mail: [email protected]